Minneapolis: September 7, 2017 (3:30 pm) [Allianz] - segwayphotos