Minneapolis: September 30, 2017 (2:30 pm) - segwayphotos