Minneapolis: September 2, 2017 (2:30pm) - segwayphotos