Minneapolis: September 13, 2017 (2:30pm) - segwayphotos