Minneapolis: May 28, 2019 (2:30 pm) - segwayphotos