Minneapolis: September 11, 2016 (3:00 pm) - segwayphotos