Minneapolis: Oct 23. 2016 (2:30 PM) - segwayphotos