Minneapolis: May 27, 2016 (2:30 pm) - segwayphotos