Minneapolis: May 23, 2016 (2:30 pm) - segwayphotos