Minneapolis: March 7, 2016 (3:00 pm) - segwayphotos