Minneapolis: March 31, 2016 (1:00 pm) - segwayphotos