Minneapolis: March 29, 2016 (1:00 pm) - segwayphotos