Minneapolis: March 28, 2016 (1:00 pm) - segwayphotos