Minneapolis: March 25, 2016 (1:00 pm) - segwayphotos