Minneapolis: March 24, 2016 (1:00 pm) - segwayphotos