Minneapolis: March 22, 2016 (1:00 pm) - segwayphotos