Minneapolis: March 21, 2016 (1:00 pm) - segwayphotos