Minneapolis: March 18, 2016 (1:00 pm) - segwayphotos