Minneapolis: March 13, 2016 (1:00 pm) - segwayphotos