Minneapolis: March 12, 2016 (1:00 pm) - segwayphotos