Minneapolis: March 11, 2016 (1:00 pm) - segwayphotos