Minneapolis: August 6, 2016 (2:30pm) - segwayphotos