Minneapolis: August 31, 2016 (2:30 pm) - segwayphotos