Minneapolis: August 3, 2016 (2:30pm) - segwayphotos