Minneapolis: August 29, 2016 (2:30 pm) - segwayphotos