Minneapolis: August 22, 2016 (2:30 pm) - segwayphotos