Minneapolis: August 2, 2016 (2:30 pm) - segwayphotos