Minneapolis: August 17, 2016 (2:30 pm) - segwayphotos