Minneapolis: August 12, 2016 (2:30 pm) - segwayphotos