Minneapolis: August 1, 2016 (2:30 pm) - segwayphotos