Minneapolis: September 9, 2017 (2:30pm) - segwayphotos