Minneapolis: September 8, 2017 (2:30pm) - segwayphotos