Minneapolis: September 4, 2017 (2:30pm) - segwayphotos