Minneapolis: September 2, 2017 (3:00 pm) - segwayphotos