Minneapolis: September 3, 2017 (2:30 pm) - segwayphotos