Minneapolis: September 29, 2017 (2:30pm) - segwayphotos