Minneapolis: September 28, 2017 (2:30 pm) - segwayphotos