Minneapolis: September 24, 2017 (9:30) - segwayphotos