Minneapolis: September 24, 2017 (2:30 pm) - segwayphotos