Minneapolis: September 23, 2017 (2:30 pm) - segwayphotos