Minneapolis: September 17, 2017 (2:30pm) - segwayphotos