Minneapolis: September 16th, 2017 (3:00pm) - segwayphotos