Minneapolis: September 15, 2017 9:30 - segwayphotos