Minneapolis: September 15, 2017 (4:30pm) - segwayphotos