Minneapolis: September 14, 2017 (2:30 pm) - segwayphotos