Minneapolis: September 10, 2017 (10:00am)[TORO GROUP 1] - segwayphotos