Minneapolis: August 31, 2013 (2:30 PM) - segwayphotos