Minneapolis: August 29th, 2013 (PM) - segwayphotos