Minneapolis: August 25th, 2013 (PM) - segwayphotos