Minneapolis: August 15th, 2013 (PM) - segwayphotos